Technický dozor investora, projekční činnost, stavební inženýring, kalkulace ceny výstavby, odborné posudky, konzultace…