Výkaz výměr, slepý rozpočet, oceněný rozpočet

Nabízíme zpracování výkazů výměr, slepých rozpočtů a zpracování oceněných rozpočtů stavebních děl.

Rozpočty lze zpracovat na základě dohodnuté cenové soustavy, poptávkovou metodou či přímo našimi techniky na základě praktických zkušeností z realizovaných staveb.

Nabízíme konzultace rozpočtů, které jste obdrželi od dodavatelů či objednatelů.

Organizace a administrace výběrových řízení

Vytvoříme zadávací dokumentaci, navrhneme hodnotící kritéria a zajistíme administraci výběrového řízení